Penjanje u navezi ili multi-pitch penjanje je metoda penjanja na stene koje su više od jedne dužine užeta. Kod multi-pitch penjanja, penjanje se odvija u etapama, gde penjači savladavaju jednu…