Uslovi korišćenja

Posetom i korišćenjem sajta SerbianClimbing.com, smatra se da ste upoznati sa ovim uslovima korišćenja i da ste sa njima saglasni.

Prava intelektualnog vlasništva

Sadržaji objavljeni na SerbianClimbing.com, uključujući tekstove, fotografije, crteže, kao i logotipe i zaštitne znakove, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Vlasnici autorskih prava su Nemanja Čizmić, ostali članovi Sportskog kluba „Tribe“ iz Beograda, ili su licencirani na korist SerbianClimbing.com.

Korisnici su odgovorni za poštovanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva na sadržaje dostupne na sajtu. Korišćenje zaštićenih sadržaja dozvoljeno je isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, uz prethodnu dozvolu vlasnika.

Ograničenja:

  • Komercijalna upotreba: Strogo je zabranjeno koristiti sadržaje sa sajta u komercijalne svrhe bez odobrenja. Ovo uključuje preuzimanje, reprodukciju, iznajmljivanje, distribuciju, ili javno prikazivanje sadržaja, kao i objavljivanje na drugim internet stranicama ili elektronskim medijima.
  • Promocija i prodaja: Zabranjeno je koristiti sadržaje sa sajta u svrhe promocije, oglašavanja ili prodaje proizvoda ili usluga bez eksplicitnog odobrenja.
  • Modifikacija: Izmena, prevođenje, adaptacija ili bilo koja druga obrada sadržaja u komercijalne svrhe nije dozvoljena bez prethodnog pisanog odobrenja od strane vlasnika sajta.

Interakcija sa sadržajem

SerbianClimbing.com vam omogućava da objavljujete, razmenjujete i uređujete sopstvene sadržaje, kao što su tekstovi, fotografije i crteži. Vi ste odgovorni za sve materijale koje objavite i garantujete da ste vlasnik ili imate odgovarajuća prava za njihovo objavljivanje. Sadržaji koje objavite mogu biti izmenjeni, dopunjeni ili prilagođeni od strane administratora sajta pre ili nakon objavljivanja.

Odricanje od odgovornosti

Informacije dostupne na SerbianClimbing.com pružaju se u dobri nameri i samo u informativne svrhe. Ne garantujemo za tačnost, potpunost, pouzdanost ili pravovremenost informacija. Oslanjanje na ove informacije je na sopstveni rizik. Penjanje je aktivnost visokog rizika i zahteva odgovarajuće planiranje i oprez.

Pravo na izmenu sadržaja

Zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku izmenimo, dopunimo ili na drugi način obradimo bilo koji sadržaj objavljen na sajtu. Ovo uključuje pravo na objavljivanje, neobjavljivanje ili uklanjanje sadržaja bez prethodne najave.

Pravne posledice

U slučaju kršenja ovih uslova, korisnici i treće osobe snose odgovarajuće pravne posledice i odgovorne su za bilo kakvu štetu koja može nastati usled nedopuštenih aktivnosti ili objave zabranjenih sadržaja.

Sigurnost i odgovornost

  • Rizici aktivnosti: Penjanje je inherentno opasna aktivnost koja može dovesti do ozbiljnih povreda ili smrti. Ne preuzimamo odgovornost za nesreće, povrede ili smrti koje mogu nastati usled penjanja na osnovu informacija dobijenih sa našeg sajta.
  • Interakcija sa sadržajem: Vi ste isključivo odgovorni za sadržaje koje objavljujete, učitavate ili razmenjujete na SerbianClimbing.com. Ne odgovaramo za štetu nastalu usled objavljivanja, prenošenja ili korišćenja sadržaja od strane korisnika ili trećih osoba.

Zabranjene aktivnosti

  • Neovlašćeno korišćenje: Strogo je zabranjeno objavljivanje, slanje, učitavanje ili razmena sadržaja koji krše važeće propise Republike Srbije, uključujući neistinite, uvredljive, preteće, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji podstrekavaju mržnju po bilo kojoj osnovi, kao i sadržaje koji vrše povredu autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva.
  • Privatnost i prava trećih osoba: Neovlašćeno otkrivanje podataka koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, lični podaci treće osobe ili kršenje prava na privatnost strogo su zabranjeni.
  • Spam i zlonamerni sadržaji: Zabranjeno je korišćenje sajta za slanje neželjenih sadržaja, kao i objavljivanje ili razmena sadržaja koji sadrže viruse, crve ili bilo koji drugi maliciozni kod.

Izmena Uslova korišćenja

Zadržavamo pravo da bilo kada izmenimo ove Uslove korišćenja bez prethodne najave. Sve izmene postaju efektivne odmah po objavljivanju na sajtu. Kontinuirano korišćenje sajta nakon izmena podrazumeva vašu saglasnost sa izmenjenim uslovima.

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili potrebu za dodatnim informacijama u vezi sa Uslovima korišćenja, ili ukoliko želite da prijavite sadržaj koji je u suprotnosti sa ovim Uslovima, molimo vas da nas kontaktirate putem dostupnih sredstava na sajtu.

Napomena

Pozivam vas da mi javite, ako prilikom korišćenja SerbianClimbing.com uočite sadržaje koji su suprotni ovim uslovima korišćenja.

Copy link
Powered by Social Snap