Kratki video sa obuke penjanja multi-pitch smerova i samospašavanja održane u Libanu. Učesnici: Nemanja Čizmić Dušan Branković Milica Tubin   Autor: Tanja Bogdanić Muzika: Epic Cinematic Inspirational Percussive Piano Music…