Prilikom penjanja smera na vođenje (kao prvi), vodeći penjač nosi pojas na kome je privezan kraj užeta. Dužnost osiguravaca je da prilikom kopčanja brzo obezbedi dovoljnu količinu užeta koja je…