Grdoba je najmlađe penjalište u Srbiji koje je doživelo pravu ekspanziju poslednjih godina, kako zbog blizine Beograda tako i zbog mogućnosti penjanja tokom cele godine. Stena je krečnjačka sa dominacijom previsa…