Bio sam na visini od oko 20 metara kada me je prvi put neko ispustio. Moj osiguravalac je koristio Pecl-ov Grigri, i stetgao ga je u panici dok sam ja…