Veštačke stene su kompleksi namenjeni za održavanje treninga i takmičenja, a funkcija im je simuliranje prirodne stene, te kao takvi predstavljaju zamenu i pripremu za prirodne stene. Postoje dve osnovne…