Sprava za osiguravanje je mehanički deo opreme koji se koristi za kontrolu užeta tokom osiguravanja. Projektovani su tako da poboljšaju sigurnost penjanja prilikom čega omogućuju osiguravaocu da obavlja svoju dužnost…