Sportsko penjanje nikako nije i ne može biti individualni sport. Vaša lična sigurnost, a samim tim i to da li ćete uspeti da popnete određeni smer ili ne, zavise od…