Dugogodišnji problem sa klinovima je konačno rešen pronalaskom “karabinera”. Pre pronalaska karabinera, uže se direktno ili raznim gurtnama privezivalo za klinove ili delove stena. Reč karabiner potiče od nemačke reči…