Draga penjačka zajednico, Sa oduševljenjem objavljujemo da smo primili neverovatnih 1,513 fotografija od strane 24 autora za naše takmičenje za penjački vodič. Hvala vam na entuzijazmu i svakom snimku koji…