Da li postoji ispravan i pogrešan način za upotrebu karabinera? Da! Da li su karabineri neuništivi? Ne, nisu! Ovde ćemo objasniti kako se karabineri koriste na ispravan način, ukazujući na…