Padovi su nesrećni slučajevi koji se mogu predvideti ili biti u potpunosti nepredvidivi. U okviru uvodnog kursa posebna pažnja se posvećuje uspešnom savlađivanju straha od padova, pravilnom položaju tela, kao…