1. UVOD: zatezanje i popuštanje Osnovne tehnike osiguravanja nas uže nas da stojimo blizu smera, i zaključamo spravu za osiguravanje kada penjač padne. Ovo je dobar savet za veliku većinu…