O zabrani penjanja u Jelašničkoj klisuri

IMGP7899Kao što je većina penjača već upoznata, još uvek je na snazi zabrana penjanja u specijalnom rezervatu prirode Jelašnička klisura.

U međuvremenu se PSS obratio Zavodu za zaštitu prirode koji je nedavno izdao Uslove zaštite prirode za obavljanje aktivnosti sportskog penjanja u Jelašničkoj klisuri i uputio ih komisiji za sportsko penjanje(KSP) PSS i JP Srbija šume (SŠ) koje gazduje ovim prostorom.

 - KSP PSS i SŠ će izdati dozvole za penjanje u Jelašnici.

- KSP mora da potpuno ukloni 17 smerova (Crveni patuljak, Skarabej, A kind of magic, Plazmi bamba, Šišmiš, Mea culpa, San delfina, Kurcus patkus, Kator, Polux, Canadian way, Naja naja, Mamba, Patience, Areneus diadematus, Pati bejbe, Succubus)

- KSP mora da najavi svako takmičenje ili veće okupljanje u Jelašnici

- Zabranjuje se izrada novih smerova u naredne 2 godine, nakon čega se može podneti zahtev da se ova zabrana ukine (uz odgovarajući projekat)

- Na jednoj lokaciji ne sme da bude istovremeno više od 10 penjača, sem za vreme najavljanog takmičenja.

- Penjanje se može odvijati samo na smerovima koji su predati Zavodu (a to su svi smerovi koji se trenutno nalaze u vodiču)

- U klisuri se zabranjuje kampovanje i loženje vatre.

KSP je napravila preliminarni kontakt sa odgovornim licima u SŠ i načelni dogovor je sledeći:

- KSP će dostavi spisak klubova i penjača sa dozvolom za penjanje Javnom preduzeću Srbija Šume.

- Svi penjači će morati kod sebe da imaju važeću knjižicu PSS kojom će ih na licu mesta identifikovati kontrolori SŠ, a na osnovu prethodno pomenutog spiska.

Zbog svega pozivamo sve klubove da što pre:

- Dostave KSP evidenciju članstva

- Pribave planinarsku knjižicu i markicu za tekuću godinu za sve svoje članove

KSP će dozvolu izdati svim penjačima koji imaju zvanje sportski penjač pripravnik ili više, odnosno koji su polaznici prijavljenog kursa. 

(Obrazloženje: Izdavanjem dozvole KSP jasno preuzima odgovornost da su lica sa dozvolom završila specijalističku obuku za bavljenjem ovom aktivnošću.)

Napominjemo da je organizacija kurseva za dodelu zvanja sportski penjač pripravnik je u nadležnosti klubova. Kurs treba održati prema programu koji propisuje KSP, a zvanje mora da overi lice sa zvanjem instruktora sportskog penjanja. KSP je već pripremila program za sticanje sportsko penjačkih zvanja i instruktori će maksimalno izaći u susret klubovima da ovaj program sprovedu što pre.

SŠ će ukinuti zabranu penjanja kad KSP dovrši uklanjanje pomenutih smerova, o čemu ćemo vas obavestiti na sajtu freeclimbing.rs - mailom.

Molimo sve da krajnje ozbiljno shvate nadležnosti i ovlašćenja koja ima JP Srbija šume, jer svako penjanje u tom području bez dozvole SŠ i PSS povlači krivičnu odgovornost - vodite računa da pri odlasku u Jelašnicu uvek imate pomenutu knjižicu pri sebi. Takođe vas molimo da ne ulazite u raspravu sa licima koja vrše kontrolu. Mi ćemo na sajtu freeclimbing.rs osvežavati spisak klubova i pojedinaca su stavljeni na spisak kod JP Srbijašume.

Štampa El. pošta

Tweets