• Home
  • Tekstovi
  • Različiti tipovi penjanja

Tradicionalno penjanje (trad climbing)

trad_climbing_lgPre nego što je sportsko penjanje postalo popularno osamdesetih godina, a u nekim delovima Evrope čak i ranije, tradicionalno penjanje je jedini tip penjanja koji je postojao, i zvao se "rock climbing". Kada je u kasnim osamdestim doslo do masovnog razvitka sportskog penjanja pojavio se i termin "tradicionalno penjanje". Tradicionalno penjanje uključuje penjanje neke sekcije stene prilikom čega penjač postavlja sopstveni vid zaštite prilikom penjanja. Do sedamdesetih godina vidovi zaštite su uglavnom obuhvatali klinove dok se danas uglavnom koriste čokovi i frendovi.

Oprema za tradicionalno penjanje se deli u dve kategorije i to su pasivna zaštita i aktivna zaštita. Iako vidove zaštite koji se koriste u današnje vreme većina penjača smatra nedovoljno sigurnim, tehnika izrade i snaga opreme za tradicionalno penajnje može omogućiti penjaču da potpuno sigurno penje stenu i vežba pokrete. Naravno, ovo važi samo ukoliko je oprema za osiguranje (prilikom pada) pravilno postavljena. Potrebno je vreme i iskustvno za bezbedno penjanje tradicionalnih smerova.

Pasivna zaštita obuhvata čokove i hekseve. Čokovi i heksevi su dizajnirani da se zaglave u manje ili srednje pukotine. Prilikom postavljanja čokova i hekseva veoma je bitno da je dodirna površina opreme i stene što veća. Idealno postavljanje opreme je postavljanje u pukotine čija je gornja površina šira, dok se na dnu sužava onemogućujući ispadanje. Postoje i takozvani “mikro” čokovi čija je namena postavljanje u mikro pukotine. Treba napomenuti da je nosivost ovakve vrste čokova uglavnom ispod 6kn i da se oni uglavno koriste prilikom aid climbinga. Heksevi se mogu koristiti i kao aktivna zaštita prilikom čega se heks mora postaviti pod određenim uglom. Nakon opterećenja rotirajuća sila će biti ostvarena, prilikom čega će se heks zaglaviti u pukotini.

Postoji više vidova aktivne zaštite od kojih su najpoznatiji frendovi i gurtne. Modeli frendova variraju od proizvođača. Frendovi funkcionišu tako što se prilikom postavljanja frenda povlači “ručica” koja omogućuje sužavanje vrha opreme i ubacivanje u pukotine. Nakon odpuštanja ručice frend se vraća u prvobitni položaj prilikom čega pravi kontra potisak. Snaga potiska se povećava proporcialno u odnosu na težinu povlačenja. Frendovi se najčešće koriste u paralelnim pukotinama gde je postavljanje pasivne zaštite veoma teško. Nepravilno postavljanje frendova može biti jako opasno. U nekim slučajevima mnogo je bolje postaviti bilo koji vid pasivne zaštite :).

U tradicionalnom penjanju se koriste razni čvorovi. Neki od njih su osmica, lađarac, bulin, prusikova zamka, šestica, dupli lađarac...

Kada postanete ekspert tradicionalnog penjanja, pred vama se otvara ceo svet penjanja.

Štampa El. pošta