• Home
  • Tekstovi
  • Različiti tipovi penjanja

Penjanje kao prvi (lead climbing)

Prilikom penjanja u vođstvu (kao prvi), vodeći penjač nosi pojas na kome je privezan kraj užeta. Dužnost osiguravaca je da prilikom kopčanja brzo obezbedi dovoljnu količinu užeta koja je potrebna da se uspešno ukopča u karabiner. Osiguravaoc, takođe mora da konstantno pazi na penjača kako bi prilikom pada na vreme zategao uže ili uhvatio partnera ukoliko je blizu zemlje. Vodeći penjač penje smer i radi bezbednosti periodično postavlja neki vid zaštite. Zaštita od pada može biti u vidu ranije postavljenih bolotva i spitova u koje penjač kopča komplete. Ukoliko se radi o tradicionalnom penjanju vidovi zaštite poput čokova, frendova, klinova, sky-hookova se stavljaju prilikom penjanja. Razmak između tačaka osiguranja je u proseku izmeđi 1 i 4 metara.

U svakom trenutku, vodeći penjač može pasti, najmanje, dva puta dužinu od svoje poslednje tačke osiguranja. Ukoliko je penjač, recimo, 1 metar iznad zadnjeg osiguranja, on će pasti najmanje 2 metara. Treba napomenuti da se u penjanju koriste dinamička užad i uzeti u obzir i njihovu rastegljivost. Takođe je veoma bitno obratiti pažnju na faktor pada (odnos dužine pada i dužine užeta između osiguravaoca i penjača).

Kada vodeći penjač stigne do kraja smera, osiguravaoc ga spušta na zemlju. Ukoliko, nakon prvog penjanja, niko od prisutnih neće više da penje taj smer, penjač ili odpenjava smer prilikom čega skida zaštitu / komplete ili “oprema” smer specijalnom procedurom koja zavisi od sidrišta na vrhu smera. Ukoliko se radi o smeru iz više cugova, osiguravaoc kreće da penje kao drugi, pri čemu prilikom penjanja skida postavljene komplete i opremu. Kod ovakvog tipa opremanja smera, penjanje kao drugi se vrši po principu “top rope” sistema.

Pri sportskom penjanju zaštita u vidu ekspazivnih, lepljenih i drugih vrsta klinova se postavlja prilikom uređivanja smera dok je zaštita od pada u tradicionalnom penjanju privremena i uklanja se nakon penjanja.

Penjanje u vođstvu se obavlja iz više razloga:

  1. na dosta smerova “top rope” način penjanja nije moguć zbog nedostupnosti sidrišta.
  2. i sportski i tradicionalni penjači favorizuju penjanje u vođstvu što zbog praktičnih, što zbog tehničkih razloga.
  3. penjači mogu vežbati smerove na razne načine ali validan uspon je onaj uspon kada bez padova, uspešno izvedemo smer kao prvi.

Lead

 

Štampa El. pošta