Zlatna pravila o bezbednosti na penjalištima

 • Reč instruktora je neprikosnovena
 • Uvek treba pregledati opremu pre i posle korišćenja i utvrditi njenu tehničku ispravnost.
 • Pre početka penjanja treba proveriti svoju opremu, kao i opremu osbe koja osigurava ili penje, zavisno od situacije, proveriti da li su čvorovi dobro vezani, da li je pojas pravilno prikopčan, da li je ostatak opreme na svom mestu, a zatim započeti penjanje.
 • Buka i nered na prostoru penjališta nisu dozvoljeni, i smatraju se ometajućim faktorom.
 • Nikada i ni pod kojim uslovima opremu ne treba bacati, šutirati ili gaziti.
 • Oprema uvek mora da stoji na suvom i čistom tlu.
 • Pri ispenjavanju smera, pri pripremi za ispenjavanje i nakon ispenjavanja potrebno je imati kvalitetnu komunikaciju sa partnerom – penjačem, radi sprečavanja eventualnih nezgoda prouzrokovanih nesporazumom
 • Prilikom vezivanja čvora ili čvorova, u situacijama kada se rukuje sa opremom u funkciji osiguravanja, pogled i misli moraju biti upereni na opremu, odnosno na penjača koji penje, sva dešavanja sa strane treba zanemariti
 • Pravljenje bilo kakvog nereda je najstrože zabranjeno, kako na prostoru veštačkih, tako i na prostoru prirodnih penjališta.
 • Psovanje, vređanje, rasna i verska netrepeljivost su najstrože zabranjeni na prostoru penjališta
 • Revanširanje za eventualne propuste partnera – penjača se ne tolerišu, i smatraju se namernim ugrožavanjem života, te kao takvi potpadaju pod zakon o krivičnom gonjenju
 • Prisustvo alkohola, duvana, droge ili opijata bilo koje vrste, kao i rukovanje opremom pod dejstvom sedativa je najstrožije kažnjivo
 • Rasturanje reklamnog materijala, materijala sa erotskom ili pornografskom sadržinim je najstrožije kažnjivo
 • Suprostavljanje odlukama uprave penjališta, kampa ili treninga smatra se povredom pravilnika o bezbednosti
 • Sa sobom uvek nositi paket osnovne prve pomoći i adekvatnu zaštitnu odeću
 • Svaki penjač je odgovoran za kvalitet svoje lične opreme, ukoliko instruktor utvrdi nepravilnost lične penjačke opreme dužan je da o tome obavesti penjača, i da ga udalji sa penjališta, odnosno da mu ne dozvoli nastup sa oštećenom opremom
 • Instruktor je dužan da prekine trening ili rad penjališta ukoliko za to ne postoje adekvatni uslovi
 • Ukoliko penjač primeti neku nepravilnost na steni ili opremi, dužan je da o tome obavesti instruktora ili drugo odgovorno lice

Pored navedenih pravila postoji još mnogo manjih i većih, ali na prvom mestu – podjednako važnih pravila o bezbednosti na penjalištu.

 

Štampa El. pošta