• Home
  • Tekstovi
  • Penjanje

Čvorovi

Јedna od najbitnijih stvari u alpinizmu jesu priveze i čvorovi. Neki čvorovi koriste se za privezivanje, neki za osiguravanje, neki se koriste za spajanje, ali kako god, bez njih se ne može.

Postoji mnogo čvorova, od ukrasnih do upotrebnih, oni koje ćemo mi obrađivati su neki od najosnovnijih alpinističkih čvorova, i kao takvi predstavljaju podlogu za dalje bavljenje sportskim penjanjem ili alpinizmom uopšteno.
Kao privezni čvorovi, najčešće se koriste „dupla osmica“, „bulin“ , „dupli bulin“, „dvostruka šestica“... Čvor koji se najviše koristi je „osmica“ koji je prikazan na slici, kao i način povezivanja na pojas.

cvorovi1

Na donjoj slici prikazan je primer vezivanja „osmice“ sa dvostrukim krajem užeta.

cvorovi2

Pored prikazanog priveznog čvora postoje i čvorovi za osiguravanje kao što su „lađarac“, na slici dole levo i „polulađarac“, na slici dole.

cvorovi3

Pored ovih čvorova postoje i čvorovi koji se koriste isključivo na sidrištima, ali se mogu primeniti i u nekoj drugoj formi, a to su „devetka“, „dvadeset jedinica“ (prikazana na slici ispod).

cvorovi4

Veoma je važno pre penjanja proveriti da li je čvor dobro zavezan, i da li je zavezan ili privezan na odgovarajućem mestu.

 

Štampa El. pošta