• Home
  • Tekstovi
  • Penjanje

Sistemi i vrste penjanja

Prilikom penjanja postoji više načina i sistema za osiguravanje. Prema tipu sistema za osiguravanje i vrsti napredovanja, razlikujemo dva sistema penjanja – penjanje sa sidrištem na vrhu, tzv. „top roping“ i sistem penjanja na vođenje, tzv. „liding“.

Prvi od ova dva podrazumeva da je smer već postavljen i da se sidrište nalazi na vrhu smera, ovaj sistem se primenjuje na treninzima.

Drugi sistem jeste penjanje na vođenje, odnosno penjanje sa pratećim užetom, u ovom slučaju sidrište nije fiksirano na vrhu, već penjač prikopčava uže u međusidrišta na steni, u komplete. Jedini priznati način penjanja jeste penjanje na vođenje.

Pored ova dva sistema postoji i drugih vrsta penjanja. Treba napomenuti da se sistemi sa užetom na vrhu ili sistemi sa vođenjem koriste kod ispenjavanja visokih težinskih smeri, kao i kod brzinskog penjanja.

Pored penjanja sa osiguranjem, postoji i sistem ispenjavanja niskih smerova, visine do šest metara, bez osiguranja, ali sa obezbeđenom mekom podlogom ili osobom koja bi se našla iz penjača da ga usmeri pri padu i pridrži. Ovakav način penjanja naziva se boldering, i često se predstavlja kao forma ispenjavanja niskih stena velike težine.

Pored ovih sistema postoji i tzv. „prečkanje“, penjanje niskih dugačkih (širokih) stena na maloj visini do tri metra. Ovaj vid penjanja se koristi kao trenažni sistem, gde se na velikoj dužini „smera“, koji u ovom slučaju ima orjentaciju levo desno, postiže uvećanje snage, kondicije i sposobnosti prebacivanja tela iz jednog ravnotežnog položaja u drugi.

U poslednja dva slučaja, potrebno je da penjač obezbedi osiguravaoca, ali u funkciji osobe koja će samo pratiti pokrete i naći se u slučaju pada, da pridrži glavu i trup penjača, takoda ne dođe do udarca potiljkom u tlo. Ova osoba se u penjačkoj terminologiji zove „spoter“ i ima funkciju „spotiranja“, odnosno podrške.

Pored težinskih sistema penjanja, postoje i brzinski sistemi, koji su nešto lakši, a gde se za cilj postavlja što brži dolazak do vrha smeri, u ovim slučajevima koristi se sistem osiguravanja sa užetom na vrhu.

Strogo se zabranjuje ispenjavanje smeri bez osiguranja, ako je visina smera viša od šest metara.

 

Štampa El. pošta