• Home
  • Tekstovi
  • Penjanje

Sistemi i vrste penjanja

Prilikom penjanja postoji više načina i sistema za osiguravanje. Prema tipu sistema za osiguravanje i vrsti napredovanja, razlikujemo dva sistema penjanja – penjanje sa sidrištem na vrhu, tzv. „top roping“ i sistem penjanja na vođenje, tzv. „liding“.

Prvi od ova dva podrazumeva da je smer već postavljen i da se sidrište nalazi na vrhu smera, ovaj sistem se primenjuje na treninzima.

Drugi sistem jeste penjanje na vođenje, odnosno penjanje sa pratećim užetom, u ovom slučaju sidrište nije fiksirano na vrhu, već penjač prikopčava uže u međusidrišta na steni, u komplete. Jedini priznati način penjanja jeste penjanje na vođenje.

Pored ova dva sistema postoji i drugih vrsta penjanja. Treba napomenuti da se sistemi sa užetom na vrhu ili sistemi sa vođenjem koriste kod ispenjavanja visokih težinskih smeri, kao i kod brzinskog penjanja.

Pored penjanja sa osiguranjem, postoji i sistem ispenjavanja niskih smerova, visine do šest metara, bez osiguranja, ali sa obezbeđenom mekom podlogom ili osobom koja bi se našla iz penjača da ga usmeri pri padu i pridrži. Ovakav način penjanja naziva se boldering, i često se predstavlja kao forma ispenjavanja niskih stena velike težine.

Pored ovih sistema postoji i tzv. „prečkanje“, penjanje niskih dugačkih (širokih) stena na maloj visini do tri metra. Ovaj vid penjanja se koristi kao trenažni sistem, gde se na velikoj dužini „smera“, koji u ovom slučaju ima orjentaciju levo desno, postiže uvećanje snage, kondicije i sposobnosti prebacivanja tela iz jednog ravnotežnog položaja u drugi.

U poslednja dva slučaja, potrebno je da penjač obezbedi osiguravaoca, ali u funkciji osobe koja će samo pratiti pokrete i naći se u slučaju pada, da pridrži glavu i trup penjača, takoda ne dođe do udarca potiljkom u tlo. Ova osoba se u penjačkoj terminologiji zove „spoter“ i ima funkciju „spotiranja“, odnosno podrške.

Pored težinskih sistema penjanja, postoje i brzinski sistemi, koji su nešto lakši, a gde se za cilj postavlja što brži dolazak do vrha smeri, u ovim slučajevima koristi se sistem osiguravanja sa užetom na vrhu.

Strogo se zabranjuje ispenjavanje smeri bez osiguranja, ako je visina smera viša od šest metara.

 

Štampa El. pošta

Tweets

Tribe

Одржана најмасовнија авантуристичка трка на Балкану у Јелашничкој клисури (ФОТО) - СПОРТСКИ ЖУРНАЛ https://t.co/ShcQCKnawQ

by Tribe