Padovi

Padovi su nesrećni slučajevi koji se mogu predvideti ili biti u potpunosti nepredvidivi.

U okviru uvodnog kursa posebna pažnja se posvećuje uspešnom savlađivanju straha od padova, pravilnom položaju tela, kao i pravilnom reagovanju osobe koja osigurava i pravilnoj komunikaciji između penjača.

Sistem za osiguranje obezbeđuje da prilikom pada osoba koja penje ne nastrada, odnosno da njen pad ne bude toliko velik da dodirne zemlju.

Postoje dve vrste padova – očekivani i neočekivani.

Očekivani padovi su oni koji nastaju usled iznemoglosti, kada penjač zna da je na ivici snage i da će popustiti.

Druga i daleko opasnija vrsta padova jesu oni koji se ne očekuju, jer za razliku od prvih na koje je penjač već unapred pripremljen, padovi koji se ne očekuju nastaju usled proklizavanja gazišta, odlamanja hvatišta ili grča. Mnogo su opasniji od očekivanih padova, jer pored faktora iznenađenja nose i veliki rizik povrede kako penjača, tako i osiguravaoca.

Postoji i razlika pri padovima, zavisno od sistema kojim se napreduje. Kod sistema gde je uže na vrhu pri padu penjač ispad ka pozadi, odnosno od stene, tako da ima vremena da reaguje, dok kod penjanja po sistemu vođenja, uže „prikucava“ penjača za stenu i ne daje mu toliku autonomiju pri padu, tako da je vreme za reagovanje mnogo kraće.

Veoma je važan pravilan položaj tela pri padu, on mora obezbediti penjača, tako da on ni u jednom slučaju ne dođe u situaciju potencijalnog udarca glavom u stenu.

Naročito je važno voditi računa o položaju užeta, kao i o tome da se prilikom pada penjač ne upetlja u uže, jer posledice mogu biti katastrofalne.

Prilikom pada, očekivanog ili ne, uvek je potrebno obavestiti osiguravaoca o trenutku ispadanja sa smera, povikom ili sličnim gestom. Ako je prilikom pada odlomljeno i parče stene, treba napomenuti osiguravaocu da se pazi elmenata stene koji su otpali, to se najčešće izvodi jednostavnim povikom: „Pazi kamen!“ ili „Kamen pada!“.

Prilikom svakog pada dolazi do naprezanja opreme, ukoliko neki od elementa opreme koji se koristi u datom trenutku, usled pohabanosti ili nekog vida oštećenja ne ispunjava  bezbednosnih norme, postoji velika šansa da on zakaže.

pad

 

Štampa El. pošta