• Home
 • Tekstovi
 • Penjanje

Bezbednost na penjalištima

 • Bezbednost na penjalištu je neprikosnovena.
 • Organizacija penjališta, instruktori i prateće osoblje imaju potrebu i obavezu da kontrolišu i sprovode sve mere bezbednosti na penjalištu i oko penjališta.
 • Pravila i bezbednosne norme, koji regulišu pitanje bezbednosti na penjalištima, propisuje međunarodna planinarska i alpinistička asocijacija, a u skladu sa tim, na nivou naše zemlje, pravilnikom UIAA i PSS – a, regulisano je pitanje bezbednosti na veštačkim stenama.
 • Kontrolu bezbednosti i sprovođenja bezbednosnih normi sprovodi Komisija za sportsko penjanje PSS – a,
 • Sportsko penjanje po svojoj orjentaciji pripada porodici alpinističkih sportova, a po svojoj težini i bezbednosti ubraja se u grupu ekstremnih sportova.
 • Prema pravilniku PSS – a i Komisije za sportsko penjanje PSS – a, a u skladu sa zakonom naše zemlje, osobe mlađe od 18 godina moraju imati pismenu saglasnost roditelja, o njihovoj podršci za bavljenje sportskim penjanjem.
 • Osobe mlađe od 16 godina ne smeju ni pod kojim uslovima preuzeti ili u celosti obavljati osiguranje smera.
 • Sportsko penjanje je opasan sport i svaki aktivista – sportski penjač, sve radnje (treninge, takmičenja, slobodne uspone) izvodi isključivo na sopstvenu odgovornost.
 • Instruktori sportskog penjanja, dežurni na penjalištu ili osoblje stene, imaju ograničenu odgovornost i ona se svodi na organizaciju i praćenje treninga, takmičenja ili penjača uopšteno, njihova odgovornost po pitanju bezbednosti opreme je ograničena, a po pitanju individualnih izleta bilo koje vrste od strane penjača – aktiviste, nakon upozorenja i udaljavanja sa penjališta ne postoji; shodno prethodnom, instruktor je dužan da svakog ko narušava bezbednost po bilo kojoj osnovi udalji sa penjališta, ili ako je izgrednik nasilan obavesti organe reda.
 • Za kvalitet opreme odgovara isključivo proizvođač, i to u skladu sa propisima i ograničenjima koja sam propisuje, a koja moraju biti u skladu sa propisima međunarodne alpinističke i planinarske federacije.
 • Reč instruktora je neprikosnovena i mora se poštovati i uvažavati.
 • Svaki neregularan slučaj koji za posledicu ima makar i teoretsku mogućnost da ugrozi nečiji život biće sankcionisan, a osoba koja je počinila isti može biti i krivično gonjena.

 

Štampa El. pošta