• Home
 • Tekstovi
 • Penjanje

Upotreba karabinera i ukopčavanje

Da li postoji ispravan i pogrešan način za upotrebu karabinera? Da! Da li su karabineri neuništivi? Ne, nisu! Ovde ćemo objasniti kako se karabineri koriste na ispravan način, ukazujući na neka njihova ograničenja. Predstavljene informacije su važne za penjače svih nivoa, a sastavili su ih stručnjaci kompanije Black Diamond.

Pošto postoji veliki broj načina da se karabiner pogrešno upotrebi, ilustrovani su samo najčešći primeri. Naglašavamo da je dobro poznavanje pravilne upotrebe karabinera ključno za smanjenje nekih od rizika povezanih sa penjanjem.
Ukoliko vam je tehnika ukopčavanja loša, ubacivanje užeta u čak i najbolje projektovani karabiner može da se pretvori u pravo mučenje. Pogledajte dve osnovne metode koje vam mogu biti od pomoći.

Ukopčavanje

  Kada ukopčavate uže desnom rukom, a bravica karabinera se nalazi na levoj strani, učinite sledeće:
 1. Uhvatite uže između palca i kažiprsta, a srednjim prstom zakačite donji kraj karabinera, stabilizujući ga.
 2. Podignite uže preko nosa karabinera i ubacite ga unutra gurajući bravicu.
kopc11
  Ukoliko je karabiner okrenut na suprotnu stranu, uradite sledeće:
 1. Držite uže prebačeno preko prstiju, otvorenom šakom.
 2. Pritisnite uže preko bravice, koristeći palac i kažiprst, i ubacite ga u karabiner.
kopc12

Greške pri ukopčavanju

Uže mora da prolazi uz stenu, iza karabinera, zatim kroz karabiner, i mora izaći sa prednje strane, kao na levom crtežu. Na desnom crtežu, uže je nepravilno ukopčano - ulazi sa prednje, a izlazi sa zadnje strane karabinera.
Takav način ukopčavanja je IZUZETNO OPASAN!
kopcpravac12
U slučaju pada, ovako ukopčano uže može da pritisne bravicu i iskopča se:
kopciskopc
Bravica karabinera treba uvek da bude usmerena na suprotnu stranu od smera kretanja penjača, kao na donjem crtežu. Ukoliko je bravica okrenuta ka smeru kretanja penjača, postoji mogućnost da uže prilikom pada pritisne bravicu i iskopča se. Uže nikada ne sme da prelazi preko bravice.
kopcprecka
Karabineri nisu neuništivi: svaki karabiner ima utisnute brojeve koji pokazuju njegovu maksimalnu nosivost. Karabineri su jaki jedino duž glavne, uzdužne ose. Opterećivanje karabinera na bilo koji drugi način osim prikazanog je veoma rizično.
binerdobro

Vodite računa da...

  • Nikada ne opteretite karabiner u tri pravca. Kada imate nekoliko gurtni koje su ukopčane u karabiner, vodite računa da opterećenje bude isključivo duž jedne ose.
  • Nikada ne opteretite karabiner preko ivice. Kada se opterete na ovaj način, karabineri pucaju pri daleko manjim opterećenjima od onih koja su na njima označena.
   Dakle, pazite da karabiner slobodno visi i da se ne oslanja na izbočine.
  • Nikada ne opteretite karabiner preko bravice. Poprečno opterećivanje drastično smanjuje nosivost karabinera.
binerlose1
  • Pod određenim uslovima, bravica se može otvoriti: kada karabiner udari o stenu, osloni se o izbočinu itd. Tokom pada, brzo prolaženje užeta kroz karabiner izaziva vibracije koje na trenutak mogu otvoriti bravicu - ovo nije čest slučaj, ali je ipak moguće.
binerlose2
Otvoreni karabineri nose dva osnovna rizika: neuporedivo su slabiji nego kada je bravica zatvorena, i uže se iz njih veoma lako može iskopčati. Da bi ste izbegli ove opasnosti, uvek pazite da bravice budu čiste i dobro podmazane. U toku penjanja, vodite računa o položaju karabinera, gurtni, užeta, pločica i stene, i pazite da širi kraj karabinera bude okrenut nadole. Ukoliko vam je bilo šta sumnjivo, koristite dva suprotno okrenuta karabinera ili karabiner sa zaključavanjem bravice.

Karabineri sa zaključavanjem

Kod korišćenja karabinera sa zaključavanjem, moraju se poštovati isti prinicipi koji važe i kod običnih karabinera. Iako nije uobičajena, postoji i mogućnost da uže prilikom prolaska trenjem otključa ("odšrafi") bravicu i da se prilikom pada iskopča.
Pazite da bravica bude okrenuta suprotno od smera kretanja, tako da uže ne prelazi preko nje, kao na levoj slici.
binerlock
Kao i za obične, i za ovaj tip karabinera važi pravilo: jaki su isključivo duž glavne ose. Prilikom osiguravanja i spuštanja niz uže, obavezno vodite računa da ne dođe do poprečnog okretanja karabinera između uređaja za osiguravanje/spuštanje i omče za osiguravanje na pojasu. Poprečno opterećen karabiner će pući pri opterećenju koje je daleko manje od maksimalne uzdužne nosivosti.
Uvek dva puta proverite mehanizam za zaključavanje da bi ste bili sigurni da je dobro zatvoren.

Kontrola

Pre i posle svakog korišćenja treba pregledati karabinere i proveriti da li ima znakova habanja ili oštećenja. Obavezno izbacite karabiner iz upotrebe u sledećim slučajevima:
 • Pojavile su se pukotine.
 • Pojavile su se oštre ivice.
 • Pojavile su se neravnine.
 • Osovinice na bravici su iskrivljene ili labave.
 • Opruga mehanizma za zaključavanje ili opruga bravice je oslabila.
 • Mehanizam za zaključavanje je oštećen ili deformisan.
 • Karabiner izgleda veoma istrošeno (pohabano).
 • Došlo je do bilo koje vrste strukturalnog oštećenja.
Ni na koji način nemojte modifikovati karabiner, šmirglati ga, turpijati ili bušiti! Ukoliko je karabiner oštećen, njegov radni vek je zauvek završen.
Bravica mora da se zatvara uz čujno "klik", do kraja, isključivo snagom svoje opruge. Mehanizmi za zaključavanje moraju glatko da rotiraju. Ukoliko se bravica zaglavljuje usled nagomilane prljavštine, operite karabiner u vrućoj, čistoj vodi, i dobro ga osušite. Posle sušenja, podmažite dodirne površine pokretnih delova malom količinom sredstva za podmazivanje. Ukoliko bravica ili mehanizam za zaključavanje i posle čišćenja ne funkcionišu kako treba, izbacite karabiner iz upotrebe.
I najmanja sumnja je dovoljan razlog da izbacite karabiner iz upotrebe. Čak i ako izgleda sasvim dobro, ukoliko vam se čini da je oštećen, poslušajte svoj instinkt i odbacite karabiner. Kad god odbacite bilo koji deo opreme, uništite ga da ne bi kasnije bio slučajno upotrebljen.
Penjanje je po svojoj prirodi potencijalno opasna aktivnost. Učesnici u ovakvim aktivnostima snose punu odgovornost za sopstvene postupke i bezbednost. Informacije koje se ovde nalaze ne predstavljaju zamenu za odgovarajuću obuku, niti obuhvataju sve situacije i potencijalne opasnosti kojima učesnici u penjanju mogu biti izloženi. Nemojte se upuštati u ovakve aktivnosti bez prisustva stručnih lica, osim ukoliko ste prošli odgovarajuću obuku.

© 2000, YUFreeClimbing Web team

Štampa El. pošta