Sidrište

sidrista

Sidrište je sistem veza koji pruža podršku sistemu za osiguravanje. Sidrište predstavlja vezu između čvrste podloge i užeta, a pomoću karabinera i gurtni.

Postoji više tipova sidrišta, osnovna podela je na statična i dinamična sidrišta. Iako u praksi i jedna i druga ne menjaju mesto, već su naziv dobila po načinu korišćenja i pristupu.

Pored prethodne podele, sidrišta se mogu svrstati u tri grupe prema položaju osiguravaoca i aktivnog penjača, prema ovoj podeli razlikujemo donje sidrište, gornje sidrište i međusidrišta.

Kada povežemo prethodne dve podele, pod statičnim sidrištem se podrazumevaju donje i gornje sidrište, dok se sva međusidrišta ubrajaju u dinamička sidrišta.

Postavljanje sidrišta na veštačkim stenama ne predstavlja veliki problem, uzimajući u obzir da se na većini veštačkih stena do prostora namenjenog za smeštanje sidrišta lako može doći uz merdevine ili na neki sličan način. U takvim slučajevima, jedino što je potrebno jeste pravilno ukopčati uže u sidrišne karabinere.

Pri penjanju po sistemu „top rope“ koristi se samo gornje i eventualno donje sidrište, dok pri penjanju po sistemu vođenja koriste se međusidrišta i eventualno donje sidrište.

Sidrište je najbitniji deo sistema za osiguravanje na penjačkom smeru, ako je nepravilno izvedeno ili nesigurno postavljeno postoji rizik od njegovog urušavanja ili čupanja iz osnove te pada celog sistema za osiguravanje.

Pri postavljanju sidrišta naročitu ulogu igraju gurtne (šlinge). Veoma je važno voditi računa o usmerenosti sila koje deluju na sidrište, te shodno tome treba voditi računa o rasponu između sidrišnih gurtni, kao što je pokazano na slici gore, što je ugao manji između dve veze gurtni, to je sila koja na njih deluje ravnomernije raspoređena.

Štampa El. pošta