Gurtne ili šlinge

Gurtne su elementi koji služe za povezivanje dva ili više različitih metalnih elemenata, pored ove funkcije imaju važnu primenu pri izradi sidrišta, a mogu se koristiti i za izradu improvizovanih pojaseva.

Postoji više vrsti gurtni, dve najosnovnije su trakaste i cevaste gurtne.

Prema dužini gurtne i mogućnosti korigovanja dužine gurtni, postoje otvorene i zatvorene gurtne, prve se pribavljaju po metraži, a druge se pribavljaju u gotovim dužinskim jedinicama, od 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150 sm.

Gurtne čija dužina ne prelazi 30 sm, nazivaju se gurtnice ili vezice, i koriste se kod izrade kompleta o kojima će biti reči kasnije.

Pri rukovanju sa gurtnama treba voditi računa o njihovom habanju, to jesu elementi opreme koji su namenski predviđeni za intenzivnije napore i habanje u cilju poštede ostalih elemenata opereme, a na prvom mestu užeta i karabinera.

gurtne

Pri postavljanju gurtni na elemente ili sidrišta treba voditi računa o prostornoj orjentaciji sile i naprezanja. Udvostručavanjem gurtni dobija se na njenoj izdržljivosti, ali uvrtanjem, prelamanjem i uprezanjem se gubi na nosivosti. O ovom problemu više reči biće u poglavlju vezanom za sidrišta.

Gurtne spadaju u tekstilni deo opreme, pa se njihovo čuvanje i održavanje svodi na redovne kontrole pre i posle upotrebe, skladištenje na tamnom i sigurnom mestu, i redovno čišćenje.

Čišćenje gurtni se obavlja mlakom vodom i neutralnim sapunom (deterdžentom), suše se dalje od direktnog izvora toplote ili sunca.

Najstrožije je zabranjeno gaženje, šutiranje, bacanje ili namerno mehaničko oštećenje gurtni.

Štampa El. pošta