Karabineri

kara2 kara1Karabineri su osnovni element za povezivanje različitih delova opreme.Postoje razne vrste karabinera, i brojne podele među njima.

Prema nameni razlikujemo dve osnovne vrste karabinera - sidrišni karabineri, tzv. matičnjaci i prikopčavajući karabineri. Ove dve osnovne vrste karabinera, u praksi, lako razlikujemo, prvi se odlikuju postojanjem bravice na „kapijici", dok druga grupa, tzv. prikopčavajući karabineri ne poseduju pomenutu bravicu.
Pored osnovne podele prema nameni, postoji podela karabinera prema obliku tela na ovalne, simetrične D, asimetrične D, kruškaste, i sl.
Treća podela bi se mogla izvršiti prema tipu „kapijice" na karabinere sa pravom i zakrivljenom kapijicom.
Četvrta podela bi se mogla izvršiti prema tipu bravice, postoje razni sistemi, najzastupljeniji je sistem navrtke, ali tu su i razni drugi mehanizmi zaključavanja.

Karabineri se izrađuju od lakih metala i njihovih legura, imaju standardizovanu nosivost od 22 kN, ali u praksi je ta vrednost često premašena i za 5 - 10 kN.

kara3

Najstrože je zabranjeno bacati, šutirati, gaziti ili na bilo koji način oštetiti karabiner - pri najmanjem oštećenju karabiner se kao i svi ostali elementi opreme smatra neupotrebljivim.

kara4

Važna napomena: pored standardnih karabinera koji imaju normirane vrednosti postoje i tzv. karabinerčići koji ne služe za osiguravanje, i njihova upotreba u svrsi osiguravanja je najstrože zabranjena

Kod karabinera sa zavrtkom treba obratiti pažnju na to da se bravica, tj. navoj na bravici ne doteže do karaja, već se prišrafi do kraja, a zatim otpusti za pola kruga, tako da bravica ne ostane plombirana.

Štampa El. pošta