Uže

Napisao/la Dragan Lavrnja. Objavljeno u Oprema

uze2Uže se može smatrati najvažnijim delom opreme, jer od njegovog kvaliteta i izdržljivosti ponajviše zavisi naša bezbednost.

uze1

Od prvih dana alpinizma, pa do danšnjeg vremena, tehnologija izrade užadi je znatno napredovala, njihova izdržljivost, a samim tim i bezbednost višestruko je uvećana u odnosu na prvobitna rešenja. Za razliku od prvobitnih pletenih užadi, današnja užad se izrađuju po sistemu velikog broja tankih i jakih upredenih niti, uglavnom su višeslojna, i imaju nekoliko sistema zaštita.

Primer izrade modernih užadi dat je na slici koja sledi.

uze3

uze5uze4

Današnja tehnologija izrade poznaje tri osnovna tipa užadi: statici, dinamici i polustatici. Ova podela sačinjena je prema sposobnosti užeta da se istegne pri opterećenju.

Prema ovoj podeli statičko uže ne sme imati sposobnost istezanja, ili ona mora biti manja od 1% , poludinamička (polustatička) užad imaju istegljivost od 3% do 10%, dok se pod dinamičkom užadi podrazumevaju ona čija je istegljivost veća od 10%, a manja od 40%.Prema važećim standardima, uže ne sme imati veću istegljivost od 40%.

Uže je veoma važan i opasan element opreme, i ako se sa njim ne rukuje po pravilu može prouzrokovati ozbiljne povrede, bilo usled oštećenja, ili usled upetljavanja u uže.

Prilikom svake upotrebe uže treba pregledati i utvrditi eventualna oštećenja.

Svako uže ima normirane vrednosti koje se odnose na nosivost, istegljivost, broj padova, neke dodatne karakteristike i sl. Ono što je veoma bitno je i činjenica da radni vek užeta u idealnim uslovima ne prelazi pet godina, dok je u praksi slučaj da radni vek traje svega jednu do tri godine.

Važan faktor koji utiče na trajnost užeta jeste pravilno rukovanje ostalim elementima opreme, koji su u direktnom kontaktu sa užetom, redovno čišćenje užeta, pravilno pakovanje i skladištenje.

Uže se ne sme gaziti, šutirati, usecati, paliti, ili na bilo koji način svesno habati – svako oštećenje užeta smanjuje njegove bezbednosne karakteristike.

Uže se čisti toplom vodom i neutralnim sapunom, ne sme se sušiti pod direktnim uticajem sunca, niti na direktnom izvoru toplote, pere se ručno.

Štampa