Elementi opreme

Pod pojmom oprema, podrazumeva se svaki element, sprava ili slično koji se mogu iskoristiti u funkciji obezbeđivanja smera i penjača.Opremu, u opštem smislu, čine svi ovakvi elementi, ali pod uslovom da su standardizovani i provereni.Svu opremu možemo grubo podeliti u dve grupe – ličnu opremu i zajedničku opremu

Pod pojmom lične opreme podrazumevamo elemente opreme koji su svojim oblikom, veličinom, komforom, i ostalim karakteristikama usklađeni sa potrebama jednog penjača, i kao takve predstavljaju njegov lični izbor, shodno njegovim potrebama. U elemente lične opreme, restriktivno, se ubrajaju pojas, penjačice, vrećica za magnezijum. Elementi lične opreme se kupuju prema sopstvenim potrebama, kao takvi odgovaraju gotovo isključivo jednom licu, i kao takvi ne bi trebalo da se u bilo kojoj formi daju drugom licu na upotrebu.

Pod pojmom zajedničke opreme podrazumevamo opremu koja ne mora biti isključivo vlasništvo jedne osobe, i koju u praksi ne koristi samo jedna osoba, već više njih. U grupu zajedničke opreme, opet restriktivno, ubrajamo uže, karabinere, gurtne, komplete, elemente za osiguravanje i sl.

Ova podela koja nije u praksi rigorozno primenjiva, jer većina penjača posle određenog vremena pribavi i neke ili sve elemente namenjene za korišćenje od strane većeg broja penjača, uže, gurtne, komplete, i sl; te time i ovi elementi predstavljaju ličnu svojinu, dok u praksi opet ostaje činjenica da elementi kao što su gore pomenuti predstavljaju opremu koju koriste više penjača.

Druga podela opreme jeste tehničke prirode. Prema tehnologiji izrade opremu možemo svrtstati u dve grupe – metalne elemente i tekstilne elemente.

U grupu metalnih elemenata ubrajamo sve elemente koji su po tehnologiji izrade napravljeni od neke metalne legure. U ovu gupu opreme ubrajamo, karabinere, sisteme za osiguravanje, klinove i sl.

Grupu tekstilnih elemenata čine delovi opreme koji se po tehnologiji izrade spravljaju od nekog tekstilnog materijala. U ovu grupu opreme ubrajamo užad, pojaseve, gurtne, vrećice, penjačice i sl. Tehnologija izrade tekstilnih elemenata je prilično šarenolika, i kreće se od upotrebe lakih prirodnih tkanina za izradu vrećica za magnezijum, preko gumenih i kožnih elemenata za izradu penjačica, do jakih najlonskih vlakana koja se koriste u izradi užadi, pojaseva i gurtni.

Svaki element opreme, je pre upotrebe testiran od strane proizvođača, prethodno izrađen prema poznatim standardima, i plasiran na tržište.

Svaki element opreme ima svoj vek trajanja, zavisno od tehnologije izrade i prirode primene istog, no, tu se ne završava priča, svaki element opreme nosi sa sobom i potrebu za održavanjem, te u tom smislu postoje pravila, dozvoljene i ne dozvoljene tehnike pakovanja, skladištenja, kontrole opreme, njenog čišćenja i najvažnije upotrebe.

Prilikom nabavke opreme, kupovine iste ili uzimanja u upotrebu u bilo kojoj formi, potrebno je konsultovati se sa prodavcem, instruktorom ili nekim ovlašćenim licem o načinu upotrebe, provere, čišćenja i čuvanja datog elementa, kako bi se preventivno sprečile moguće nepravilnosti u rukovanju opremom, a samim tim sprečile i moguće nezgode.

Danas u svetu postoji mnogo proizvođača opreme, ali se preporučuje kupovina opreme renomiranih i proverenih proizvođača, jer uvek treba imati u vidu da od kvaliteta opreme koju koristite, zavisi kvalitet Vašeg penjanja, ali na prvom mestu je uvek i samo Vaša bezbednost.

Štampa El. pošta