Sastavni elementi veštačke stene

Veštačke stene su kompleksi namenjeni za održavanje treninga i takmičenja, a funkcija im je simuliranje prirodne stene, te kao takvi predstavljaju zamenu i pripremu za prirodne stene.

Postoje dve osnovne vrste veštačkih stena – stene na otvorenom prostoru i stene u zatvorenom.
Za razliku od prirodnih stena, veštačke stene predstavljaju privatno vlasništvo, bilo pojedinca ili kluba, ali u svakom slučaju na njima postoje pored uobičajenih pravilnika i neke interne dozvole ili zabrane, te shodno tome, pre nastupa na bilo kojoj veštačkoj steni potrebno je konsultovati se sa upravom stene o načinu korišćenja i uslovima upotrebe.
Veštačke stene se prave od raznih materijala, među kojima su najzastupljeniji poliesterske ploče i vodootporne šper ploče. Hvatišta (opremci) se izrađuju od poliesterskih smola i ispuna, ili od drveta i prirodnog kamena, kao i od još nekih pogodnih materijala.
Pored oplate stene, iza koje se nalazi konstrukcija (koju ne vidimo), ono što prvo uočimo kada dođemo na stenu jesu hvatišta i „pločice“, kao i sidrište.

Na penjalištima, kako prirodnim, tako i veštačkim najstrože je zabranjeno pravljenje buke, nereda bilo koje vrste, nepristojno ponašanje, ometanje drugih u obavljanju svojih obaveza.

Veštačke stene su kompleksi koje opslužuje jedan ili više instruktora, praksa je da u svako doba dana pored stene boravi najmanje jedan dežurni instruktor. U ovim slučajevima, reč instruktora je neprikosnovena.vestacka

Štampa El. pošta