Razum pokreta

"Razum pokreta" znači činiti sa svešću o tome šta činite. Saznati o svom telu, učiti se pokretu sa preciznošću, bez rasipanja energije; saznanje kako spojiti brzu seriju pokreta; prepoznavanje pozicije ravnoteže diktirane dostupnim hvatištima, predvideti u umu sledeće pokrete, zapamtiti danima kasnije kako je pojedini deo uspona izveden. To je oblik razuma koji nam priroda daje, kao sposobnost da pišemo, i neki je imaju više nego ostali, ali ako ne učinite pozitivne korake da ga razvijete vi nikada nećete znati da ga imate. A "razum pokreta" se najbolje razvija upravo tamo gde vam je najviše i potreban - na teškoj steni.
Manolo

 

manolo

Štampa El. pošta