Climbing Courses

kurs penjanja

Kurs penjanja za sve zainteresovane od 7 do 77 godina. Za mlađe od 18 obavezna je salgasnost ili prisustvo roditelja. Kurs se održava dva puta godišnje. Cilj kursa je pružanje osnovne obuke i uvođenje pojedinaca u svet alpinizma, penjanja, boravka u prirodi i zdravog života.

„Zašto freeclimbing?“ – Zato što je zabavno, novo i drugačije od onoga što ste do sada probali. S druge strane, možda ste oduvek želeli da budete Spajdermen, a niste smeli da pitate kako. Sportsko penjanje se poput kakvog provalnika uvuklo u naše domove, krišom, pod okriljem noći. Međutim, poslednjih godina se mnogo priča o ovom vidu zabave i rekreacije. Penjanje vam nudi viskoku adrenalinsku zabavu, boravak u prirodi i uvek dobro druženje.

 

Lokacija: Beogradska vežbališta V1, V2 i V3 koja se nalaze u Košutnjaku, Jelašnička klisura, Grdoba kod Valjeva, Beljanica i dr.

Od lične opreme potrebno je imati samo obične sportske patike. Ostalu potrebnu opremu (pojasevi, užad, kompleti, sprave za osiguravanje, gurtne, karabineri, tehnička oprema, itd.) obezbedjuje klub. 

 * Trajanje jednog časa je ~3h.

* Cene su izržene u evrima. Mogućnost plaćanja u 2 rate.

 

Kurs BASIC 1

Teoretski deo:

 • osnove penjanja;
 • tipovi penjanja;
 • bezbedno kretanje po steni;
 • efikasno korišćenje hvatišta na prirodnoj steni;
 • upoznavanje sa osnovnom opremom za sportsko penjanje;

Praktični deo:

 • čvorologija 1;
 • upotreba osnovne opreme za sportsko penjanje;
 • penjanje smerova sa osiguranjem fiksnom tačkom osiguranja (top rope);
 • tehnika osiguravanja prilikom penjanja na top rope;

Trajanje kursa: 3 časa

Cena kursa: 30e

 

Kurs BASIC 2

Teoretski deo:

 • bezbednost na penjalištu;
 • komunikacija prilikom penjanja;
 • osnove sidrišta u sportskom penjanju;
 • gradacija smerova;
 • oprema za sportsko penjanje;

Praktični deo:

 • čvorologija 2
 • sistemi za osiguravanje;
 • pravilna upotreba seta za sportsko penjanje;
 • rukovanje užetom;
 • tehnike osiguravanja prilikom penjanja sportskih smerova;
 • penjanje sportskih smerova (lead climbing);
 • opremanje smerova i postavljanje sidrišta;
 • raspremanje smerova i čišćenje sidrišta kod uređenih smerova;
 • abzajl

Trajanje kursa: 6 časova

Cena kursa: 60e

 

Kurs ADVANCED 1

Teoretski deo:

 • isporijat penjanja;
 • sistemi i vrste penjanja;
 • elementi opreme u penjanju;
 • faktor pada i zaustavni trzaj;
 • etika;
 • boravak u prirodi;

Praktični deo: 

 • čvorologija 3;
 • padovi;
 • sistemi i tehnike osiguravanja prilikom penjanja smerova u navezi (multy-pitch);
 • bezbednost i komunikacija pri penjanju smerova u navezi (multy-pitch);
 • napredno rukovanje užetom;
 • napredne tehnike osiguravanja;
 • penjanje smerova u navezi (big wall);
 • tehnike abzajla;
 • samospašavanje 1;
 • napredni sistemi zaštite - sidrišta;
 • provera, pakovanje, skladištenje i čišćenje opreme

Trajanje kursa: 8 časova

Cena kursa: 100e

 

Kurs ADVANCED 2

Teoretski deo:

 • specijalizovana oprema za penjanje;
 • isporijat i razvoj penjačke opreme i standarda;
 • specijalizovane tehnike penjanja;

Praktični deo:

 • čvorologija 4;
 • sistemi i tipovi osiguravanja;
 • upotreba elemenata opreme za tehničko penjanje;
 • tehnike aid climbing-a;
 • sistemi zaštite - sidrišta 2;
 • prva pomoć;
 • spašavanje penjača, spuštajući i podižući sistem;
 • samospašavanje 2;
 • razno

Trajanje kursa: 10 časova

Cena kursa: 140e

 

U cenu je uračunata organizacija, instruktaža i korišćenje raspoložive tehničke opreme kluba. Polaznici kursa snose troškove ishrane na terenu, noćenja i prevoza. 

 Za pohađanje kurseva polaznik mora da ispunjava sledeće uslove:

 • da je fizički i psihički zdrav;
 • da je punoletan (za osobe do 18 godina starosti neophodna je pismena saglasnost roditelja ili staratelja);

 

Print Email