• Home
  • Climbing Areas
  • Outdoor Climbing Sites

Beogradska penjališta

Prvo mesto na Košutjnaku odakle je sve počelo jeste vežbalište br.1 ili samo V1, koje je pružalo i pruža odlične uslove za razvoj tehnike nogu, previsne tehnike i tehničkog penjanja. Deceniju kasnije penjanje se proširilo i na vežbalište br.2 (V2) gde su ozbiljniji i teži previsi dobili prve ocene. Ubrzo posle V2 stvoreno je i V3 na stenama zatvorenog kamenoloma.

Beogradske stene su krečnjačkog tipa i većina (V1 i V3) predstavlja morski kredni-krečni sprud Panonskoga mora i kao takve su zaštićene zakonom. V2 je nastao radom kamenoloma i stena je nešto mekša i trošnija, zato se mora penjati uz oprez! Trenutno postoji preko 45 smerova. Njihova visina je od 6 - 16m i težina od 2 do 8a.

Penjanje je moguce tokom cele godine osim izuzetno hladnih zimskih dana. V2 zbog plafona koji ga nadkriva omogućava penjanja i za vreme padavina.

Preporučujemo:

  • Skepsa 7a+ V1 (prvi smer u Beogradu)
  • Blokada 6a+ V3 (fina ploča sa finalnim previsom)
  • Enigma 6b+ V3 (isto kao Blokada samo ozbiljnije)
  • Spider Woman 6b V2 (kombinacija previsa ploce i plafona)
  • Poletarac 7b+ V2 (prava stvar za ljubitelje pukotina)
  • Garavi 7c+ V3 (prelep smer, pukotina u jakom previsu)
Sva vežbališta se nalaze blizu puta i do njih je lako doći kolima, biciklom ili tramvajem br.3 ili autobusom br. 94 i 49.
V1 se nalazi ispod spomenika gde je ubijen Knez Mihajlo Obrenović.
V2 na kraju makadamskog puta koji se nalazi naspram Železničke stanice Topčider.
V3 na Letnjoj pozornici u Topčideru.

Komisija za sportsko penjanje PSS donela je odluku da penjalište V-2 proglasi opasnim za sve aktivnosti na prirodnoj steni. Kao što je svim posetiocima ovog penjališta dobro poznato, penjalište je zbog stalnog odranjanja zemlje i krupnih stena u celini nebezbedno. Pošto brza sanacija ovog penjališta nije moguća, odlučeno je da se ono proglasi opasnim te da se pozovu penjači, ali i svi ostali koji ga koriste, da zbog lične bezbednosti ne posećuju više ovo penjalište, do izmene ove odluke. Mole se svi da prenesu ovo obaveštenje ostalim korisnicima V-2.

Tags: Topcider, penjalista, prirodna penjalista, vezbaliste 1, vezbaliste 2, vezabaliste 3

Print Email