Rajac - SerbianClimbing.com

    Rajac

    Rajac (44° 17' 32.41'' N, 22° 03' 27.81''E)  je prvo granitno penjalište u Srbiji. Stena se nalazi na 90km od Beograda na planini Rajc.

    Broj smerova:
    ...