Grdoba - SerbianClimbing.com

    Grdoba, Valjevo

    Grdoba (44° 12’ 09.37’’N, 19° 44’ 05.63’’E) je najmlađe penjalište u Srbiji koje je doživelo pravu ekspanziju poslednjih godina, kako zbog blizine Beograda tako i zbog mogućnosti penjanja tokom cele godine.

    Stena

    ...